U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!

U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!
<< 11/2012 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930


MOJI LINKOVI

Kur'an i hadis


Created by Crazyprofile.com


"Allah je - nema boga osim Njega - Zivi i Vjecni!"(Ali 'Imran,2)

boomp3.com
"I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove."(El-Enbiya',33)

"I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg."(Ja-Sin,38)

"Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoce; On sve zna i sve može." (Ar-Rum,54)

"Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On život i smrt daje, i vi osim Allaha nemate ni zaštitnika ni pomagača. "(At-Tawba ,116)

"I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi,i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima,i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah,zaista,ne voli one koji se ohole i hvališu."(En-Nisa',36)

Rekao je Allahov Poslanik,sallallahu 'alejhi we sellem:
"Slast vjerovanja je okusio onaj koji se zadovoljio da mu Allah bude Gospodar, vjera bude islam i Muhammed saws bude Poslanik."
(Muslim, Tirmizi)

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed saws: 'Kada se jedan od vas abdesti po propisu, a potem ode u dzamiju samo zbog namaza, Allah swt se obraduje takvom kao sto se porodica obraduje nekome svome koji je bio dugo odsutan'. (Ibn Madze)

NAMAZ

Uzvišeni Allah,subhanehu we te'ala kaže:

"Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet čine."

(Ez-Zarijat,56)

"Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima,koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti." (Al-Baqara,45,46)

"Teško se klanjačima, koji su nemarni prema svome namazu, koji se samo pretvaraju."(El-Ma'un,4-6)

"Šta vas je dovelo u Sekar (Džehennem). Rekoše: 'Klanjači nismo bili...'" (El-Muddessir,42.-43.)

"Redovno namaz obavljajte, naročito onaj srednji, i pred Allahom ponizno stojte."(El-Bekare,238)

"Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela cinio iskljucivo u ime i za ljubav jedinog Allaha swt, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom." (bilježe Ibn Madze, Hakim)

Ebu Hurejra,r.a., prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: «Namaz je prvo za što će čovjek odgovarati na Sudnjem danu. Ako mu namaz bude ispravan, biće spašen i sretan,a ako bude neispravan, propašće i ostati bez nade. Ako mu zafali farzova, Uzvišeni Allah će reći melekima: Pogledajte ima li Moj rob nafile-namaza da mu se upotpune farzovi? Tako će biti i sa ostalim djelima njegovim.»
Tirmizi(Ahmed,Ebu Davud, Nesai i Ibn Madždže, hadis hasen)

STOP SIDI, LIJEK JE KREPOST I ČEDNOST

STOP NEVJERSTVU
STOP PRIDRUŽIVANJU NEKOGA BOGU
STOP GOLOTINJI(DIREKTNOM ILI INDIREKTNOM POZIVAČU U GRIJEH)
STOP BLUDU
STOP SIDI I DRUGIM BOLESTIMA

Poslanik,sallallahu 'alejhi we sellem,rekao je:"Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno čini, u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima, koji su prije njih živjeli."(Prenosi ga Hakim,Ibn-Madže i El-Bezzar)

Istinski lijek protiv side nije u pronalasku vakcine i sl.,već u povratku kreposti i čednosti i udaljavanju od poročnosti i droge. Ako znamo da je 90-95 % slučajeva side u SAD-u i Evropi vezano za nemoral (70-74% nastrani seks, 17-20% drogu i 2-3 % prostituciju),a većina tih slučajeva u Africi je vezana za prostituciju, onda je istinski lijek udaljavanje od sljedećih stvari:
1-nastranog seksa;
2-droge;
3-zinaluka

Pozivajmo ljude u vjerovanje u Allaha,robovanje Njemu jedinome,jer On je zaista Istina,Istina,Istina, i pozivajmo ljude u krepost,čednost. Danas se upućuju niski savjeti,a Allah poručuje: "I ŠTO DALJE OD BLUDA, JER TO JE RAZVRAT, KAKO JE TO RUŽAN PUT!"(AL-ISRA',32 ajet)

Ako te nije briga za Allahovu naredbu, za robovanje Njemu,onda dolazi put u nevjerstvo, golotinja poziva u blud, bila osoba ta fina i umiljata ili ne,ona svjesno ili nesvjesno razgoličavanjem poziva u blud,a ne daj Boze kada se rasprostrani, onda dolaze bolesti. Molimo Allaha,subhanehu we te'ala,da nas uputi na pravi put i da nas sačuva krivog puta i svega što vodi krivom putu!Allah ne da je samo zabranio blud,već sve ono što vodi ka tom bludu,jer KAKO TO DA OD MALE ISKRE VATRE,CIGARETE,ŠIBICE,IZGORE CIJELE KUĆE I NASELJA!


"O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome,
koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali;"
(Al-Bekare,21)

NE SLIJEDITE ŠEJTANOVE STOPE
"O ljudi,jedite od onoga što ima na zemlji,ali samo ono što je dopušteno i prijatno,
i ne slijedite šejtanove stope,
jer vam je on neprijatelj očevidni!

On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate."

(Al-Bekare,168-169)


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
192942

Powered by Blogger.ba